فهرست سایت close menu

ارتباط صنعت و دانشگاه

این شرکت در راستای ارتباط مستقیم بین واحدهای صنعتی و مراکز دانشگاهی می تواند به عنوان حلقه

اتصال میان صنعت و دانشگاه عمل نماید.از ثمرات مهم ارتباط صنعت و دانشگاه می توان به موارد زیر اشاره کرد.
۱:طرح مشکلات واحدهای صنعتی جهت بررسی علمی توسط دانشگاه
۲:تجاری سازی طرحهای دانشجویی
۳:انجام بازدیدهای دانشجویی از مراکز صنعتی
۴:معرفی دانشجویان جهت دوره کار آموزی
۵:معرفی دانشجویان جهت اشتغال در واحدهای صنعتی
۶:به اشتراک گذاشتن امکانات آزمایشگاهی
۷:تبادل علمی و به روز آوری اطلاعات فنی

 

۲۲ / ۰۱ / ۹۶ | ۰ دیدگاه | مطالب صفحه اصلی

ارسال دیدگاه

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*